ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
ขบวนพาเหรด
 
เก้าอี้ดนตรี
ชักเย่อ
วิ่งผลัดลูกโป่ง
วิ่งแข่ง 20 เมตร
โยนบอลลงตะกร้า
เดินตัวหนอน
กลับ
ฟุตบอล 7 คน
 
พิธีมอบรางวัล
กติกาการแข่งขันเดินตัวหนอนผสมชาย-หญิง
- ผู้แข่งขันแต่ละทีมจำนวน 10 คน ประกอบด้วยนักเรียนปฐมวัยชาย 5 คน หญิง 5 คน
- แต่ละทีมต้องสวมเสื้อตามสีของตนเอง
- วิธีการเล่น  แต่ละทีมนั่งยองๆ จับสะเอวเดินไป  ระยะทาง 10  เมตร โดยไม่ให้ขาดจากกัน 
   หากขาดจะปรับแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น
- ทีมใดไม่ลงทำการแข่งขันเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ช้าเกิน  5  นาทีจะถูกปรับเป็นแพ้
- คำตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด  จะประท้วงคำตัดสินไม่ได้

วิ่งเก็บบอลสี